Hayk Nişan Spor Festivali

Projects

Համայնքիս յարգելի կրթական մշակ ու վարժարանիս անմոռանալի նախկին տնօրէններէն մեր սիրելի Պարոն Հայկ Նշանը յիշատակեցինք 12-13 Մայիս թուականներու միջեւ կազմակերպուած մարմնամարզական փառատօնով։
Պրն. Հայկ Նշանին նախասիրած մարզերն էին` ոտնագնդակն ու ճատրակը։ Սուրբ Խաչ Դպրեվանքի, Բանկալթըի Մխիթարեան Վարժարանի, Ազգային Կեդրոնական Վարժարանի, Սահակեան Նունեանի եւ Էսաեանի խումբերը մրցեցան այս մարզերէ ներս։
Թաքսիմ Մարզական Ակումբի տանտիրութեանը ներքեւ կազմակերպուած մրցաշարքերուն, ճատրակին մէջ առաջին հանդիսացաւ` Բանկալթըի Մխիթարեան Վարժարանը, ոտնագնդակի մէջ ալ` Ազգային Կեդրոնական Վարժարանը։
Մրցաշարքերու աւարտին վարժարանիս տնօրէն` Արմէն Սարուխանեանը իր շնորհակալութիւնները յայտնեց մասնակից բոլոր վարժարաններուն տնօրէնութեանց, ուսուցիչներուն, աշակերտներուն եւ Թաքսիմ Մարզական Ակումբին, որ մրցումները կատարուեցան իրենց տանտիրութեանը ներքեւ։
Մրցանակաբաշխման արարողութեան իր մասնակցութիւնը բերաւ Պրն. Հայկ Նշանի յարգելի տիկինը` էսաեան Վարժարանի բազմավաստակ նախկին տնօրէն Տիկին Սաթենիկ Նշանը եւ յայտնեց շնորհակալութիւնները։
.
Toplumumuzun saygın eğitimcilerinden ve okulumuzun unutulmaz müdürlerinden olan sevgili Baronumuz Hayk Nışan’ı bu yıl 12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlediğimiz bir spor şenliği ile andık.
Baron Hayk Nişan’ın en sevdiği iki dal olan futbol ve satranç branşlarında yapılan karşılaşmalarda Surp Haç Tıbrevank, Pangaltı Mıhitaryan, Getronagan, Sahakyan Nunyan ve Esayan liselerinin okul takımları yarıştılar.
Taksim Spor Kulübümüzün ev sahipliğinde yapılan iki günlük turnuvamızda satrançta Pangaltı Mıhitaryan Lisesi, futbolda Getrogan Lisesi birincilik kazandı.
Turnuvanın kapanışında bir konuşma yapan okul müdürümüz Armen Saruhanyan, katılan okulların idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine, ayrıca şenliğe ev sahipliği yapan Taksim Spor Kulübü yöneticilerine ve destek veren herkese teşekkür etti. Ödül törenine Baron Hayk Nişan’ın eşi ve uzun yıllar Esayan Lisesinde müdürlük yapan Digin Satenik Nişan da katılarak teşekkür konuşması yaptı.