Gayrettepe Metro İstasyonunda Bulunan “Karanlıkta Diyalog” ve “Sessizlikte Diyalog” Müzelerini Ziyaret Ettik.

Projects

11 Kasım Cuma 9. ve 10. Sınıflarımızla, Gayrettepe metro istasyonunda bulunan “Karanlıkta Diyalog” ve “Sessizlikte Diyalog” müzelerini ziyaret ettik.
11 Նոյեմբեր Ուրբաթ, վարժարանիս Թ. եւ Ժ. դասարաններու սաները այցելեցին` Կայրէթթէփէ գետնուղի կայարանին մէջ գտնուող “Karanlıkta Diyalog” եւ “Sessizlikte Diyalog” թանգարանները։