İklim ve Çevre

Projects

  • 12 Kasım Cuma günü okulumuzun bu yılki Çevre ve İklim teması etkinlikleri kapsamında 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden bir grup öğrenci Sıfır Atık Yaşam Tarzının olmazsa olmazı 5R kuralı; refuse (reddet), reduce (azalt), reuse (yeniden kullan), rot (kompost yap) ve recycle (geri dönüştür) ile ilgili İngilizce sunum yapmışlardır. Sunumun ardından 5R ile ilgili Kahoot oynayarak, dinledikleri sunumu interaktif bir şekilde pekiştirmişlerdir.