Bitki Ekimleri

Projects

Իրականացուցինք բոյսեր ցանելու գործունէութիւնը, որ սննունդի պայքարի մտապատկերին յարմար
ձեւով, բնական աղբիրներէ ձեռք ձգուած բնական եւ առատ պարարտանիւթերու կիրարկման այլ
հանգրուաններէն մին էր: Այս ձեւով կը շարունակէ «Avrupa Altın Panda» մրցումի ուղղեալ մեր
աշխատանքները:

SERA

Öğrencilerimizin okul bahçesinde yaptıkları gübre istasyonunda, Kırmızı Kaliforniya
solucanları (Eisenia Foetida) aracılığıyla geri dönüştürülen malzemelere okul
yemekhanesinden çıkan organik atıkları ekliyoruz. Böylece; organik gübre ve aquaponik
kültürde kullanılacak balıklarımıza besin elde ediyoruz.
Amacımız her mevsim bitki yetiştirmek. Okulumuzda bulunan malzemelerin geri
dönüştürülmesi ile oluşturulan seramızda öğrencilerimiz kış aylarında brokoli, karnabahar
ve marul yetiştirdiler.
Վարժարանիս աշակերտներուն կողմէ կազմուած պարարտանիւթի կայարանին մէջ, որ կը գտնուի պարտէզը, Կարմիր
Գալիֆորնիա որդերու միջոցաւ վերամշակուած նախանիւթերուն կ՛աւելցնենք ճաշարանէն ելած բնական անպէտ
նիւթերը։ Այսպէսով ձեռք կը ձգենք բնական պարարտանիւթ եւ ձուկերու համար սնունդ։
Մեր նպատակն է` բոյս հասցնել ամէն եղանակ։ Վարժարանիս մէջ գտնուող նիւթերու վերամշակումով կազմուած
ջերմոցի մէջ ձմրան ամիսներուն հասցուցինք բրքուկ, ծաղկակաղամբ ու հազար։