Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi

Müdürümüz

Merhaba,

Köklü ve zengin bir eğitim geleneğine sahip olan Surp Haç Tıbrevank uzun yıllar öğrencileri için sadece bir okul değil adeta bir yuva olmuştur. Aynı misyonu, tüm çalışma kadromuzla birlikte günümüz koşullarına uyarlayarak sürdürmek öncelikli görevimizdir.

Temel hedeflerimiz arasında, çocuklarımızın sahip oldukları insani değerleri geliştirmek vardır. Ayrıca; bilginin önemini kavrayan, öğrenmeyi isteyen, hedefi yüksek öğrenciler yetiştirmek ve bu yöndeki taleplerini karşılamak görevimizdir. Hızla değişen dünyada doğru eğitimin önemi de günden güne artmaktadır.Gönül işi olan eğitim, belleği doldurmaya yarayan bir etkinlik değildir, olmamalıdır.Eğitim ve öğretim, öğrencileri geleceğe hazırlayan, sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarıp geliştiren bir olgudur ve tüm bunlar Tıbrevank geleneğinde var olan özelliklerdir. Bugüne dek yetiştirdiği
değerlerin farkındalığıyla bu görevi, kuruluş ilkelerinden ödün vermeden sürdüreceğiz. Tüm kadromuzla bunu gerçekleştirecek isteğe ve güce sahibiz.