Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi

Müdürümüz

Merhaba,

Daha önce öğrenci veya öğretmen olarak bulunmadığım bu değerli ailenin yeni bir üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Köklü ve zengin bir eğitim geleneğine sahip olan ve uzun yıllar öğrencileri için sadece bir okul değil adeta bir yuva olan Tıbrevank’a küçük de olsa katkıda bulunabilmek elbette çok önemli.

Bilginin önemi elbette yadsınamaz ancak onu amaç değil, kişinin kendini gerçekleştirebilmesi için bir araç olduğunun unutulmaması gerekir. Önceliğimiz, çocuklarımızın sahip oldukları insani değerleri geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca; bilginin önemini kavrayan, öğrenmeyi isteyen, hedefi yüksek öğrenciler yetiştirmek ve bu taleplerini karşılamak görevimizdir. Hızla değişen dünyada doğru eğitimin önemi de günden güne artmaktadır. Bir gönül işi olan eğitim, belleği doldurmaya yarayan bir etkinlik değildir, öğrencileri hayata hazırlayan, sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarıp geliştiren bir olgudur ve tüm bunlar Tıbrevank geleneğinde var olan özelliklerdir. Bugüne dek yetiştirdiği değerlerin farkındalığıyla bu misyonu günün değişen koşullarına uyum sağlayarak sürdüreceğiz. Tüm kadromuzla bunu gerçekleştirecek isteğe ve güce sahibiz.