Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi, hızlı değişimin yaşandığı günümüzde bireyin çevresine dengeli ve sağlıklı uyum sağlayabilmesi, sağlıklı ve gerçekçi kararlar alabilmesi ve bu kararlarının sonuçları konusunda sorumluluk alabilmesi, kendini tanımasına, anlamasına problemlerine gerçekçi çözümler üretebilmesine ve böylece kendini gerçekleştirmesine yönelik belli yöntem ve araçlarla yapılan profesyonel ve aynı zamanda sistematik yardım sürecidir. Rehberlik ilişkileri güven ve gizlilik ilkelerine dayanır. Psikolojik danışman bilgilerin paylaşılmasının çocuk açısından yararlı olduğuna hükmederse, çocuğun genel sağlığı ile ilgili olmadığı takdirde, bunu ancak çocuğun bilgisi dahilinde ve onun onayını alarak paylaşabilir.

Rehberlik çalışmalarındaki amacımız; öğrencinin kişisel potansiyeli oranında kendini geliştirmesi, doyumlu, mutlu bir yaşama kendini hazırlayabilmesidir. Bu amaçla öğrencilerimiz gerek akademik gerek davranışsal açıdan izlenmekte, sosyal ve duygusal gelişimleri takip edilmekte ve bunlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar;

 • Okulumuzda öğrencilerimizi tanımaya yönelik, ”Öğrenci Tanıma Formları”,
 • Yaşanan problemleri saptamak amacıyla “Problem Tarama Envanteri”,
 • Derslerde başarısız olan öğrencilere yardım amacıyla “Başarısızlık Nedenleri Anketi” ve “Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği”,
 • Öğrencilerin ilgi ve mesleki yönelimlerini saptamak amacıyla “Mesleki Eğilim Belirleme Testi”,
 • Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere “Sınav Kaygısı Ölçeği” gibi çalışmalar yapılmaktadır.
 • Okulumuza yeni gelen öğrencilerimizin okula daha çabuk alışmaları için oryantasyon çalışmaları,
 • Öfke kaygısıyla baş etme becerileri geliştirilmeye yönelik çalışmalar,
 • Öğrencilere özgüven ve sorun çözme becerileri kazandırılmaya yönelik çalışmalar,
 • Sorumluluk ve görev bilincini geliştirme çalışmaları,
 • Verimli ders çalışma yöntemleri ve zamanı etkin kullanma becerileri hakkında bilgilendirme çalışmaları,
 • Motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar,
 • Sınav kaygısı ile baş etmeye yönelik çalışmalar,
 • YGS-LYS sınav sistemi hakkında bilgilendirmeler çalışmaları,
 • Ders seçimi(alan seçimi) çalışmaları,
 • Öğrencilerin kendi yetenekleri doğrultusunda ve mutlu olabilecekleri meslekleri seçmelerine yardımcı olmak amacıyla üniversite tanıtım günleri ve meslek tanıtım günleri düzenlenme çalışmaları,
 • Öğrencilere tercih dönemlerinde “tercih danışmanlığı” yapılmaktadır.

Öğretmenler Yönelik Çalışmalar;

 • Sınıf öğretmenlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
 • Oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır.
 • Mesleki gelişim için öğretmenler çeşitli seminerlere yönlendirilmektedir.

Velilere Yönelik Çalışmalar;

 • Veli tanıma çalışmaları,
 • Okul sistemi, sınıf geçme yönetmeliği hakkında bilgilendirme,
 • Öğrencinin gelişimi ile ilgili veli bilgilendirmeleri çalışmaları yapılmaktadır.