Duyurular

Agop Kirkoryan ve ‘Tıbrevank Müjdesi’

Duyurular

Geçtiğimiz Pazar günü, 15 Ocak 2023, beyefendi kişililiği, güleç yüzü ve çalışkanlığıyla belleğimize kazınan vakfımızın eski başkanlarından Agop Kirkoryan’ı vefatının birinci yıldönümünde andık.

Var gücüyle çalıştı

Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi Vakfı, statü sorunu yaşadığı ve bu sorundan kaynaklanan problemler nedeniyle adeta can çekiştiği zorlu yılları mezunlarının olağanüstü fedakârlığı ve gayretiyle aşabildi. Agop Kirkoryan da mezunu olduğu okul için seferber olanlardan biriydi. 1999 yılında Mıfırdiç Timurcuoğlu başkanlığındaki ‘fiili vakıf yönetim kurulu’na dahil oldu, 2009’da ise vakfın başına geçti. Ama onunki sıradan bir başkanlık değildi, çünkü o yönetici olarak tek başınaydı. Vakfın sahipsiz kalmaması, okulun düzeninin aksamaması için yaklaşık iki yıl boyunca var gücüyle çalıştı. 

Bu başlı başına bir başarı hikayesidir ama ben bu yazıda Kirkoryan’ı daha az bilinen başka bir başarı öyküsüyle anacağım: Vakfımızın statü sorununun çözümüne dair idari çalışmaların tohumu onun başkanlığı sırasında atılmasıyla…

Müjdeyi ilk o verdi

2011 yılının Mayıs ayında Getronagan Lisesi’nde önemli bir toplantı gerçekleşir. Vakıflar Meclisi Üyesi Azınlık Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas’ın düzenlediği toplantının konuğu dönemin Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem’dir. Toplantıda cemaat vakıflarının devam eden sorunları ele alınır ve gündemi esas olarak gayrimenkullere ilişkin konular meşgul eder. Dr. Ertem bu toplantıda, 2008 yılında yapılan yasal düzenlemenin dışında kalan gayrimenkullerin iadesine dair yeni bir çalışma başlattıklarını müjdeler ve bu toplantıdan birkaç ay sonra 5737 sayılı Vakıflar Kanununa geçici 11. madde eklenir.

Dr. Ertem’in o toplantıda verdiği bir başka ‘müjde’ daha vardır. Onu Agop Kirkoryan’ın 17 Mayıs 2011 tarihinde Vanklist Mail Grubuna gönderdiği e-postadan aktaracağım: Bu toplantıda söz alan Vakıf Başkanımız Kirkoryan, Surp Haç Tıbrevank’ın devam eden statü sorununu anlatır. Tıbrevank’ın nasıl ihya edildiğini, 1985 yılında başlayan statü sorununu, yürütülen hukuk mücadelesini, kazanılan davaları vs. anlatır. Kikoryan’ın maili şöyle devam ediyor: “Sayın Genel Müdür Dr. Adnan Ertem durumumuzu bildiğini, yakından ilgilendiğini ve sorunumuzu çözmek için bir çalışma içinde olduğunu söyledi.”

Dr. Ertem’in burada kastettiği çözüm, Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi Vakfı’nın idari bir kararla tanınmasıydı ki bu da Vakıflar Meclisi’nin 18 Nisan 2012 tarihli toplantısında hayata geçirildi. 

Yani Tıbrevank’ın tanınacağını ilk duyuran kişiydi Agop Kirkoryan…

Tıbrevank elbette, İstanbul Ermeni toplumu okuluna sahip çıkmasıyla, diğer vakıfların, kurumların ve hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle, Diran Bakar ve Luiz Bakar gibi hukukçuların dirayetli duruşlarıyla ve başta da dediğim gibi mezunlarının olağanüstü fedakarlığıyla zorlukların üstesinden geldi. Kirkoryan’dan önce ve sonra gelen tüm yöneticiler Tıbrevank’ın gelişerek günümüze ulaşması için çalıştı ve çalışmaya devam ediyorlar.

Bu vesileyle Agop Kirkoryan’ı bir kez daha saygı ile anıyorum. Asdvadz Hokin Lusavore…

Sarkis Güreh

SHTEL Vakıf Müdürü

Özel Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi