Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi

Laboratuvarlarımız

Kimya Dersi ve Laboratuvar Çalışmalarının Genel Amaçları

Öğrencilere  kimya ve gündelik  yaşam ilişkisinin önemini anlatmak ve bunu deneyler yoluyla kavratmak kimya derslerimizin  başlıca hedefidir. Derslerde işlenen konuların laboratuvar  ortamında  deneylerle kavratılması, diğer fen derslerinde  olduğu gibi kimya dersinde de bilginin pekiştirilmesi açısından önemlidir. Bir deney bilimi olan kimya dersinde öğrencilerimiz laboratuvar çalışmaları sayesinde, bilimsel  araştırma alışkanlığı kazanma ve elde ettikleri  bilgileri gündelik yaşamla ilişkilendirme gibi kazanımlar elde ederler.

Biyoloji Dersi ve Laboratuvar Çalışmalarının Genel Amaçları

Öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, analitik düşünebilen bireyler olabilmelerini sağlamak; konuları, insan sağlığıyla bağdaştırabilen, diğer canlılarla uyum içinde ve onlara zarar vermeden yaşayabilen, çevre bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır. Biyoloji konularının işlenişinin gözlem, deney, araştırma ve projeler ile desteklenmesi öğrencilerimizin yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Fizik Dersi ve Laboratuvar Çalışmalarının Genel Amaçları

Fizik dersinin amacı öğrencilerimizin derslerde edindikleri bilgileri gündelik hayatla ilişkilendirebilmelerini sağlamak; ezberleyen değil sorgulayan, yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Laboratuvar çalışmalarında öncelikli amacımız; öğrencilerimizin deneylerde aktif rol almalarını sağlamak ve onlarda bilimsel bir merak yaratmaktır.

Bilgisayar Dersi ve Laboratuvar Çalışmalarının Genel Amaçları

Bilgisayar dersinin amacı değişken bilgi ve bilişim teknolojileri dünyasında uygulama ağırlıklı eğitim vermektir. Gelecekteki teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri anlayabilmek için ağırlıklı eğitimin yanı sıra güncel gelişmeleri de takip ederek bilgiyi sürekli güncel tutmaktadır.